Redizajn bloga

Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

Posle nekih šest meseci od poslednjih važnijih promena, i ulaskom u novu godinu, došlo je vreme ia za promene, kako u vizuelnom tako u kvalitativnom delu.

Osnovna navigacija (osnovni gornji meni) je maksimalno uprošćena, dok je kontekstni segment prebačen na desnu stranu, bliže scroll-bar-u radi usability optimizacije, odnosno manje potrebe "šetanja" pokazivača miša po ekranu. Segment pretrage je posebno istaknut, kako bi svako brzo našao ono što traži.

Naslovna stranica je pretrpela značajne izmene. Smanjen je broj prikazanih zapisa na samo 3, dok je na dnu strane omogućen pregled svežijih zapisa. Ovo je uređeno iz više razloga, a prvenstveni je brže učitavanje i uvećanje preglednosti. Odmah ispod ovog dela, tu je i pregled poslednjih komentara, čime se dobilo na preglednosti i rasterećenju kontekstnog segmenta.

Pored redizajna, usled većeg broja spam-komentara u poslednje vreme, moraću da primenim moderisanje istih, bar dok sistemski ne rešim ovaj problem.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *