Reč dana: inauguracija

Categories Kultura, PolitikaPosted on

Reč dana, danas je Inauguracija, reč latinskog porekla koja kod nas ranije nije bila mnogo u primeni, a koristila se samo za označavanje svetkovina nama dalekog Zapada, gde su ove društvene pojave uobičajene. Evo, i mi samo danas konačno dobili predsednika Republike, koji je inaugurisan. Da bi nam svima bilo jasnije šta je inauguracija, evo i tumačenja iz Vujaklije:

Citat:

inauguracija (l. inauguratio) posveta u neko dostojanstvo, svečano uvođenje u zvanje, položaj, dužnost; svečano otvaranje; započinjanje, označavanje početka.
Please follow and like us:

1 comment

Comments are closed.