Preko Google mapa do magazina

Categories Web produkcijaPosted on


Evo još jedne odlične ideje i izvedbe iskorišćenja Googe Maps API-ja. Zkimmer je produkt firme R2Labs koji na inventivan način koristi Google API tehnologiju mapiranja da bi kroz prepoznatljivi Java interfejs omogućili krajnjim korisnicim da čitaju magazine u online izdanju.

Ulaz za magazine mogu biti PDF-ovi, InDesign fajlovi ili recimo materijal u Word formatu, a izlaz iz sistema su visokokvalitetne JPEG slike stranica koje se mogu pregledati i čitati koristeći Google Maps interfejs za navigaciju (pomeranje u dve ose i zumiranje).

Please follow and like us: