Povećanje sigurnosti Gmail-a

Categories GooglePosted on

Ono što su u Google-u najavljivali krajem prošle godine konačno je operativno, a radi se o praćenju korisničkih sesija na Gmail nalozima. Od sada je moguće da pregledate sve sesije i vidite IP adrese sa kojih je pristupano vašem Gmail nalogu, tako da sada možete da odagnate sve sumnje da neko koristi vaš email nalog.

Do ovih podataka možete doći klikom na link "Details" u footeru Gmail stranice, a još jedna dobra stvar je statusna poruka koja vas obaveštava o trenutnoj aktivnosti na vašem nalogu:
Citat:Last account activity: 34 minutes ago on this computer.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *