Politika Online

Categories Web design, Web produkcijaPosted on

Nakon najave Web lokacija Politike je vizuelno i koncepcijski potpuno osvežena. Pre tačno dve godine, na ovom mestu, pozabavio sam se Web prisustvom domaćih dnevnih listova koje tada nije baš bilo ružičasto. Situacija je sada značajno drugačija i većina redakcija je uvidela da nema dobrih novina bez kvalitetnog Web prisustva.

Nakon malog posmatranja novog rešenja, može se uvideti da redizajnirano rešenje poseduje elemente koje samo postavio u studiji slučaja “Politika”, pre 2 godine; tu je fiksirana širina, unutrašnje margine3 kolumne, gotovo identičan header, pa čak ikolorna šema (nijanse sive, crne i plave).

Naravno, novo rešenje je dorađenije i razrađenije, te u odnosu da dosadašnje rešenje mnogo bolje reprezentuje dnevni list kakav je “Politika“, ALI…
Ali ma tu još stvari koje treba doterati, a najveća zamerka odnosi se na neadekvatnu upotrebu CSS-a, odnosno nema razdvanjanja sloja prezentacije od strukture, a takođe mogu se pomenuti i :

  • odustvo svake semantičke strukture (nema nijednog H taga), što će biti uzrok lošoj SEO
  • vizuelizacije linkova gde se visited linkovi obeležavaju underlinešto je nelogično i nepraktično;
  • nema linkovanja naslova;
  • datum kao veoma bitna i određujuća informacija postavljen je ufooter vesti;
  • nema preko potrebne Breadcrumb navigacione komponente,

i još dosta toga.

Takođe, novi sajt je zapušten u rad, a dosta linkova nije aktivno, kao i sama funkcija pretrage sajtanejasna je i koncepcija oglašavanja koja se svodi na nasumično rezervisan reklamni prostornestandardnih dimenzija (480x140px). Ipak, uz doradu i dodatno determinisanje, redizajn može biti vrlo uspešan.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *