Par hrvatskih Web portala

Categories Internet, Web vodičPosted on

Vip.hr

Kao prvi postavlja se mnogo, mnogo bolji pandan domaćem telekom portalu nadlanu.com. Reč je o opštem portalu telekomunikacione kompanije VIP – www.vip.hr koji je nakon promene korporativnog identiteta doživeo usklađivanja i unapređenja. Već na prvi pogled, može se primetiti ogromna ponuda različitih sadržaja, bolja informaciona arhitektura, dosledniji i “čistiji” dizajn.

Filmski portal

Sledi specijalizovani filmski, art portal – www.filmskakultura.com, kakav ne postoji kod nas. Posetioce na ovoj lokaciji dočekuju takođe brojni sadržaji svrstani u nekoliko kategorija i većem broju potkategorija, od najava i recenzija filmova, preko razgovora sa poslenicima filma, do bioskopskig programa.

Zdrav život

I na kraju ovog malog pregleda, jedan opšti lifestyle portal Trigon.hr, kao i prva dva predstavljena portala, sa “gomilama” korisnih sadržaja namenjenih populaciji koja vodi računa o zdravom životu i kojima je potrebna dnevna “doza dobrih vibracija”.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *