Online oglašavanje u Srbiji

Categories Internet, Internet marketingPosted on

U firmi na dnevnom nivou analiziramo raspored bužeta oglašivača na osnovu AGB Nielsen monitoringa i statistika kako bi se utvrdili trendovi i ispratili sve delovanja oglašivača i njihovih aktivnosti prvenstveno na oglašavanja u štampi. Generalno, bužeti oglašivača su iz godine u godinu sve veći, a prema podacima rastu izdvajanja i na polju štampe i to znatno.

Naime, samo 2005. za oglašavanje u štampi izdvojeno je nešto preko 3,4 milijardi dinara, da bi prošle godine ta cifra dostigla čak 7,9 milijardi dinara. Naravno najveća izdvajanja za oglašavanje idu prema TV medijima i tu su oni neprikosnoveni, pre svega zbog velike pažnje kome konzumenti u Srbiji poklanjaju ovom mediju, jer podatak da 87% stanovnika Srbije svaki dan gleda TV i to preko 3 sata dovoljno govori sve.

Ali ono za šta možemo reći da je u nesrazmeri sa trendovima je oglašavanje na Internetu. Naime, iako stanovnici Srbije prosečno prema AGB Nielsenu izdvajaju čak 119 minuta za Internet, odmah iza TV medija koji prednjače sa 210 minuta, oglašivači na domaćem terenu izdvajaju tek maleni procenat (po pravilu jednocifren) budžeta za oglašavanje kroz ovaj, kako se da videti, veoma bitan kanal.

Naravno, procenat konzumenata nije veliki kao kod TV-a (samo 18% redovno koristi Internet), ali je "stepen izloženosti" gotovo isti. Zato i ove brojke govore u prilog očekivanja rasta preusmerenog dela budžeta oglašivača u Srbiji, ka Internetu.

Please follow and like us:

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *