Onavo Count – Android merač utroška mobilnog Interneta

Categories Google Android, TechnoPosted on

Pored mnoštva sličnih aplikacija, bar za sada, Android aplikacija Onavo Count deluje kao najbolja za svhu merenja utroška mobilnog Interneta kada imamo internet ograničen na mesečne pakete. Za sada nijedan naš mobilni operater ne nudi flat režim tako da aplikacija pružajući uvid u periodični utrošak optimizuje vaše “trošenje” mobilnih megabajta.

Ulaskom u aplikaciju Onavo Count, dobijate grafički prikaz utroška (dnevni, nedeljni, mesečni), savete za optimizaciju utroška, te možete videti koje to aplikacije kreiraju najveći mobilni saobraćaj.

Please follow and like us: