“Odgovaračka mašina”

Categories Web produkcijaPosted on

U tekstu When Search Engines Become Answer Engines, guru Jakob Nilsen iznosi vrlo zanimljivo zapažanje na temu ponašanja korisnika Interneta. Ponašanje današnjeg prosečnog korisnika globalne mreže se u mnogome promenilo u odnosu na početke masovne upotrebe Interneta, kada nisu postojale pretraživačke mašine i ogromna količina sadržaja.

Savremeni korisnici Internet vide kao "bunar bez dna" koji nudi odgovore na gotovo sva pitanja koja ih zanimaju. Prema jednom od istraživanja, čak 88% korisnika dnevnu sesiju započinje na nekom od brojnih pretraživača. Ovo ukazuje da je sve manje korisnika/posetilaca koji "posvećeno" posećuju određeni sajt i duže se zadržavaju na istom, a sve je više onih kojima ukupnost Interneta predstavlja svojevrsnu "magičnu mašinu za odgovore" (Answer Engine).

Ovu pojavu i sam primećujem kroz analizu statistike posećenosti, gde se vidi tendencija porasta posetilaca koji dolaze sa web pretraživača i porast broja vrlo specifičnih ključnih reči po kojima su upućeni sa pretraživača. U odnosu na neki raniji period, primetan je sve širi dijapazon ključnih reči, kao i sve veći broj vrlo složenih fraza. Ovo ide u prilog tome da su korisnici bolje informisani o mogućnostima pretraživanja i da je sve više onih sa "naprednim" stepenom upotrebe Interneta, te da to znanje koriste da dođu do odgovora koji ih zanima.

Stoga bi i taktika sajt-mejkera trebala da se promeni u pravcu "hvatanja" ovih "pčelica" koje se više na zadržavaju na jednom cvetu duže vreme, već brzo i s lakoćom skaču sa jednog na drugi. Par saveta u vezi "lova na posetioce" koji dolaze na sporedne ulaze daje i Nilsen u svom članku.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *