Od CSD do RSD

Categories InternetPosted on

Od 25. oktobra [b]nova međunarodna oznaka dinara je RSD[/b], a numerička oznaka[b] 941[/b] i time su stvorene pretpostavke da se dinar prvi put u novijoj istoriji nađe na svetskim finansijskim berzama, [url=http://www.nbs.yu/serbian/0_06_10.htm#29]objavila je Narodna banka Srbije[/url].

Britanski institut za standarde iz Londona obavestio je NBS da je promenio troslovnu oznaku (alfa kod) i numerički kod valute Srbije, koji važe od 25. oktobra ove godine.

Please follow and like us: