Novi tipovi reklama u AdSense native ads beta programu

Categories Web marketingPosted on
Google-Adsense-native-ads

Google-Adsense-native-ads

Google neprestano radi na unapređenju svojih servisa, a pogotovo Adsense servisa kao jednog od glavnih partnerskih izvora prihoda, kako za sam Google tako i za veliki broj partnera –publishera.

Google Ad Sense – Ad balance

Od nedavno korisnicima AdSense program na raspolaganju je nova opcija Ad balance koja omogućava publisherima da “balansiraju” u smislu odnosa broja emitovanih reklama i prihoda. Poenta je da se izvrši smanjenje broja emitovanih reklama da bi se poboljšao UX bržim učitavanjem stranica, a da se pri tome publisherima ne zakine na prihodima.

Google AdSense - Ad balance

Ovim smanjenjem, smanjuje se Ad fill rate tako da se prikazuju samo reklame koje donose više prihode, u prevodu – isti ili veći prihod uz samnjenje broja ereklam i “ometanje” korisnika. Google obezbeđuje klizač čijim povlačenjem smanjujete Ad Fill rate dok vam istovremeno u gornjoj skali prikazuje uticaj na procenjene prihode. Ko je probao ova feature mogao je da vidi da isti stvarno radi – prihodi se ne smanjuju dok reklamni slotovi ostaju delom upražnjeni.

Novi tipovi u AdSense native ads programu

Takođe novotarija je i danas predstavljen novi segment u Adsense native Ads paleti. Paleta je proširena s dva nova tipa:

  • In-Feed Ads
  • In-article ads

Radi se o responsive native reklamnim blokovima koji se adaptiraju veličini ekrana a insertiraju se unutar teksta (In-articke ads) ili unutar lista (In-Feed ads – kategorija postova, lista pretraga, lista proizvoda i sl.).  Radi se o Beta programu tako da proširenje još nije dostupnom svim partnerima, ali kao dugogodišnji korisnik imam priliku da bdem u ovom beta programu.

In-article native ads

Kreirao sam nove slotove i insertovao kod i na ovaj blog, tako da i u ovom tekstu možete videti kako izgleda jedan In-article reklamni blok.

Minimalna širina ovog bloka je 250px, ali kako je responsive automatski se prilagođava širini ekrana. Google preporučuje da se blok postavlja unutar teksta, najbolje posle 2 pasusa, a moguće je postaviti i dva bloka ukoliko imate puno teksta na jednoj  stranici. Kako se blok nalazi unutar contenta i popunjava ceo prostor, nemoguće ga je ne primetiti što gotovo sigurno daje iznadprosečni CTR i veće prihoda vlasnicima sajtova.

Ostaje da se vidi, da li će ovi Beta blokovi zaživeti i biti dostupni svim partnerima u AdSense programu, ali kako “zalaze u content” sigurno će pružiti veći CTR, bolje oglašivače i veće prihode.

Please follow and like us: