Neopravdano poskupljenje ili utaja poreza

Categories Novi SadPosted on

Sve novosađane koji koriste usluge kablovskog provajdera KDS-NS iznenadnio je račun koji su ispostavili za mesec Januar. Pošto su Zakonom o porezu na dodatu vrednost svi učesnici u prometu roba i usluga obavezani na obračun i plaćenje poreza, tako je i naš operater postupio u skladu sa Zakonom. Ali naravno, nakaradno.

Stupanjem na snagu PDV-a, porez na pružanje kablovskih usluga je trebao da se smanji za 2%, sa 20% na 18%, što bi logično vodilo smanjenju mesečnog računa. Već sam pomenuo ovde da je za samo par meseci KDS-NS povećao cene održavanja sa nekih 160 dinara na čitavih 395 dinara, i tu smo mislili da će cena bar za neko vreme mirovati.

Ali, KDS-NS je umesto da smanji ukupnu cenu usluge za 2 %, uvećao cenu za 18% zaračnavajući navodno PDV. Cena usluga je skočila na celih 466,10 dinara. Ovo je prevršilo svaku meru. Prosečan korisnik iz ovog gesta KDS-NS može da izvede samo dva zaključka:

  • KDS-NS je neopravdano i bez ikakvog osnova povećao cenu za 18%, pravdajući ga uvođenjem PDV-a, ili
  • KDS-NS sve ovo vreme utajio ogroman porez jer do sada nije obračunavao i iskazivao porez na promet usluga

Pre će biti da je ovo prvo u pitanju, a videćemo šta će povodom ovoga imati da kaži poreska uprava i tržišna inspekcija.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *