Ne bojte se višestrukih ekrana i scrolla-a

Categories IA-UI-HCI, Usability, Web designPosted on

Britanska agencija cxpartners koja se inače bavi optimizacijom korisničkog interfejsa sprovela je veoma interesantno i značajno istraživanje na polju web dizajna, odnosno preciznije potencijalnim problemima u upotrebi višeekranskih web stranica – web stranica koje prevazilaze dimenzije prikaza jednog ekrana po visini.

Svi smo svedoci da na tržišu LCD ekrana sve više dominira 16:9 orijentacija, pa čak i kod notebook računara,  te da iako imamo ekrane sve veće dijagonale,  dobijamo sve više na širini, a sve manje na visini mogućeg prikaza stranice. Prosečna korisna visina prikaza na ekranu bez status linije i OS UI elemenata je oko 700 piksela.


Stranica New York Timesa prostire se čak na 5 ekrana
Direktna posledica ove hardverske evolucije je sve manje vertikalnog prostora za prikaz korisnog sadržaja na stranici. Ako tome dodamo “alergiju” web dizajnera na svaku višeekransku stranicu i veliki trud uložen u redukovanje prikazanog sadržaja, rezultati istraživanja cxpartners paradoksalno, ali i iznenađujuće korisno.

Naime, iz 800 obavljenih korisničkih test sesija, u samo 3 slučaja više-ekranske web stranice nisupreporučljive! I dodatno, sve poslednje eye tracking studije ukazuju na veoma jak fokus korisnika iznad scroll linije, čime nam se jasno stavlja do znanja da krajnji korisnici i očekuju scrollujuće stranice.

Rezultati istraživanja pružaju i određene smernice u pogledu rasporeda elementa na stranici, iznad i ispod granične linije prikaza prvog ekrana (fold line):

  • Ne treba gomilati sav sadržaj unutar “prvog ekrana”, kada već imate stranicu koja se prostire na 3 ekrana – takođe, koristite više belina i rastreseniji grafički rasproed elemenata na prvom ekranu ohrabrujući posetioce da zavire i ispod prvog ekrana.
  • u UI ne koristite “jače”, horizontalne linije radi naglašavanja granice sadržaja – time obeshrabrujete posetioce i dovodite ih u zabludu da je to ona kranja linija web stranice
  • ne koristite dodatne, druge scroll-bar linije unutar stranice (iframe elementi i sl.) – jer samo browserski scrollbar svojom visinom ukazuje na količinu sadržaja, dok bi upotreba ostalih elemenata sa klizačima  samo zbunila korisnike

Takođe preporučujem vam da pročitate u detalje ovu studiju, ilustracija sa prikazom scroll stranica velikih news sajtova je više nego plastičan primer i ukaz.

Please follow and like us: