Navigacija ili pretraživanje

Categories IA-UI-HCIPosted on

Odličan dokument (PDF; 2,3 MB) nastao iz podrobne i interesantne analize e-commerce sajtova usmerene ka iznalaženju odgovora na pitanje: Koji sve faktori utiču na posetioce u opredeljenju i donošenju odluke, da li koristiti funkciju pretraživanja ili sistema navigacionih menija?

Autori Michael Katz i Michael Byrne u ovoj publikovanoj analizi zaključuju da na opredeljenje korisnika utiče više faktora istovremeno, kao što su informaciona arhitektura (sa odgovarajućim označavenjem), prethodna naklonost korisnika ka korišćenju pretraživanja, te istaknutost navigacionih elemenata (sistema menija i polja za pretraživanje) na stranici.

Još jedan dobar putokaz za sve UI dizajnere je informacija da posetioci na sajtovima sa dobro osmišljenom i postavljenom primarnom navigacijom troše samo 10% vremena na pretraživanje, dok taj procenat skače na čak 40% u slučajevima neodgovarajućeg rešenja osnovne navigacije.

Pa, vi razmislite da li ćete korisnike “staviti na muke” i zakomplikovati im pronalaženje željenih sadržaja ili ćete im omogućiti lako, nesmetano i efikasno kretanje kroz web sajt.

Please follow and like us: