Navigacija i tagovi primenjeni u štampi

Categories IA-UI-HCI, Mediji, UsabilityPosted on

Da se i na polju štampe mogu postići značajna poboljšanja u oblasti “navigacije”, snalaženja i pronalaženja željenih sadržaja pokazuje primer časopisa “Konekt” koji je izlazi kao podlistak IT časopisa PC Chip.

Na slici (leva polovina) možete videti navigacioni element pozicioniran u gornjem delu pobočnih margina, preko koga vrlo brzo možete dokučiti gde se nalazite, šta je sve u ponudi , te šta sleduje, a šta prethodi. Priznaćete mnogo bolje u odnosu na jedan obični sadržaj ili index.

Pored toga, po prvi put sam video implemetirane tagove u jedom štampanom izdanju. Jednostavno, pre i nego što počnete sa prelistavanjem časopisa,jednim pogledom na naslovnicu i pregledom tagova možete saznati kojih se sve tema dotiče sam sadržaj.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *