Mogu li društveni mediji da ruiniraju kompanijsku reputaciju?

Categories Društvene mrežePosted on

Pre nego što krenu sa bilo kakvim aktivnostima na društvenim medijima većina kompanija se opravdano upita “Da li ćemo se učešćem na društvenim online medijima previše otkriti?…da li to može runirati naša dosadašnja dostignuća?…šta ako nas netržišnim sredstvima napadne konkurencija?…

Mnogo pitanja, i zaista mnogo i razloga za brigu. Brojni primera iz prakse ukazuju da se veoma lako i brzo može izgubiti dugo građeni kredibilitet na globalnoj mreži. Ukoliko već niste, a pre nego što zagazite u vode društvenih online medija, pogledajte odličnu “zbirku” negativnih online dejstava na brojne priznate brendove: Social Media Screwups: A History.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *