Moć “prvo-ponuđenog”

Categories IA-UI-HCI, Web marketingPosted on

Jedna zanimljiva crtica iz uvek korisnih članaka Jakoba Nielsena na temu matrice ponašanja korisnika pretraživačkih servisa. Naime, profesorka Thorsten Joachims i njena grupa sa Kornel univerziteta u jednom istraživanju pokušali su da utvrde ponašanje korisnika ovih servisa, odnosno da utvrde kako korisnici koriste ponuđene SERP-ove (search engine results page) i gde klikću.

I rezultati su, koliko očekivani, toliko sugestivni i usmeravajući; čak 42% korisnika klikće na prvo ponuđeni link bez obira na relativnu relevantnost rezultata, a već sledeći kod narednog linka ovaj postotak se spušta na 8%. Ove činjenice samo idu u prilog važnosti dobrog pozicioniranja na SERP-ovima i kvaltetne SE optimizacije.

Please follow and like us: