Mobilni Internet i mobilne aplikacije u Srbiji

Categories Internet, Mobile, SoftwarePosted on

Nokia je juče na konferenciji za štampu predstavila veoma zanimljivu studiju “Korišćenje mobilnog interneta i mobilnih aplikacija u Srbiji” o stepenu upotrebe mobilnog Interneta u Srbiji, te o zastupljenosti mobilnih aplikacija kod korisnika mobilne telefonije u Srbiji.

Rezultate same studije, koja je urađena na uzorku od 596 korisnika mobilnog interneta, možete videti u nastavku, a u narednih par redova izdvojio bih najzanimljivije delove.

Uzorak većinom čine korisnici stari između 20 i 29 godina, ravnomerno polno zastupljeni, sa većinom koja ima univerzitetsko obrazovanje.

 • Korisnici većinom koriste prosečne ali pouzdane telefone, dok na Touchscreen13 smartphone otpada samo
 • 57% korisnika koristi mobilni internet, a samo 27% ima uključen neki data paket
 • glavna brana korišćenju mobilnog internete su TROŠKOVI, čak 30% ceni mobilni internet skupim, ili je prepreka za češće korišćenje interneta na mobilnim telefonima nedostatak informacija o ceni korišćenja interneta.

Sledi pregled upotrebe mobilnih aplikacija u Srbiji:

 • 37%  korisnika upotrebljava mobilne aplikacije, dok je 9,4 prosečni broj instaliranih aplikacija
 • najomiljenije aplikacije su strip-aplikacije i alatke za povećanje produktivnosti, te multimedija i igre, aplikacije za pristup društvenim medijima su zastupljene sa 30%
 • većina aplikacija se preuzima sa lokacija proizvođača, dok je najpopularniji online repozitorijum mobilnih aplikacija – Nokia Ovi Store
  , zbog sve solidnije zastupljenosti i Android Market (Google) je četvrti izvor sa 11%
 • o novim mobilnim aplikacijama korisnici se najviše informišu preko online foruma
 • Čak 22 % svih ispitanih kupilo je već neku aplikaciju koja se naplaćuje
 • gotovo polovina (46 %) ispitanika iskazalo interes za praćenjem vesti i prognoze vremena.

Please follow and like us:

Comments are closed.