Microsoft konceptni video 2000. tačno predvideo današnje trendove

Categories TechnoPosted on

microsoft--video

Microsoft konceptni video iz 2000. godine tačno predvideo današnje trendove, ali je sam Microsoft omašio većinu njih.

Pre 13 godina kada je nastao ovaj video Microsoft je bio na vrhuncu i jedini koji je mogao da pokrene stvari u tehnološkom svetu. Google je bio “još u pelenama” i praktično je osvojio Internet, a pet godina kasnije pridružio mu se Facebook koji je zagospodari odruštvenim mrežama. Amazon je gospodar internet maloprodaje, a Google i Apple vladaju mobilnim softverom.

U konceptnom video zapisu iz 2000. Microsoft je predvideo tehnološke trendove s početka 21. veka ali nažalost samog Microsofta samam kompanija nije uspela da iskoristi ove vizije. Pogledajte video i videćete: pametne telefone, tablet računare, društvene mreže, cloud računarstvo, glasovno komandovanje

Please follow and like us: