Matrice u Web dizajnu

Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

Generalno, matrice (šabloni, obrasci, stereotipi…) predstavljaju rešenja za probleme koji se ponavljaju, koriste pozitivna iskustva do kojih se došlo analizom i sintezom. Da bi generalizovali rešenje nekog problema, sam problem mora se posmatrati iz vizure konteksta, odnosno okruženja, a u skladu sa ciljevima i subjektima involviranim u sam problem, te frekvencijom i prirodom ponavljanja.

Preneto na polje Weba (jedno od mnogobrojnih, kao što su npr. arhitektura, matematika, jezik…), radni problem predstavlja postavka Web sajta, odnosno najsvrsishodnije i najoptimalnije rešenje dizajna (razvoja) Web lokacije. Upravo ova tematika zauzima centralno mesto lokacije WebPatterns.org, koja se bavi dizajn obrascima u oblasti Web razvoja.

Please follow and like us: