Mandriva 2006

Categories SoftwarePosted on

Ukoliko se intenzivno ne radi na Linux platformi, najbolja varijanta je instalirati neku od distribucija pod “virtuelnom mašinom”. Upravo mi je to i trebalo za potrebe raznoraznog testiranja, pa sam iskoristio VMware za kreiranje jedne vituelne mašine na kojoj se “zavrtela” Mandriva 2006 (3 CD-a).

Jedna od najpristupačnijih distribucija sa plug-n-play mogućnostima. Jedni problem je što za sada nema još drajvera za ovu Turion 64 platformu, ali i to se prevazilazi priloženim generičkim drajverima. Mrežne konekcije su preuzete od hosta preko NAT-a, tako da je momentalno svim aplikacijama pod Mandrivom bio dostupan WEb i drugi mrežni servisi (preuzeti od hosta – XP-a).

Mandriva na VMware

Please follow and like us: