Link okidači

Categories Internet marketing, Web produkcijaPosted on

Prema zapažanju Džareda Spula web stranice u funkciji pružanja informacije mogu da ponude samo dve stvari:

  • sam sadržaj (informaciju) koju je korisnik tražio, ili
  • link ka traženom sadržaju

Ukoliko nema nijednog od ova dva elementa, nema ni “kliktanja”, odnosno kretanja kroz web sajt po dubini i po frontu (konzumacije sadržaja). Većina Home stranica sadrži delimično sam sadržaj i s druge strane veći broj linkova “ka dubini”.

Na žalost, veliki broj linkova na stranici može da zbuni i obeshrabri korisnike da započnu “rudarenje” po sajtu, što je posebno indikativno kod news portala, kakav je recimo naš B92, a ono što je upravo potrebno u ovakvim slučajevima je određena vrsta poticaja i podstreka posetioca da klikne na određeni tekstualni link.

Da bi motivisali korisnike na akciju (klik) potrebno je da linkovi sadrže tzv. motivacione reči ili fraze koje će dovoljno zainteresovati posetioce da kliknu na iste. Upravo ovi termini ili fraze predstavljaju tzv. okidače (engl. trigger-e), tj. elemente unutar linkova koji motivišu posetioce da uđu jednu stepenicu “dublje” unutar sajta.

Metoda okidača nije novina, njime se već odavno služi tzv. “žuta štampa”, koja pored obaveznih atraktivnih fotosa na naslovnici obavezno ističe bombastične naslove prepune “okidača”. Cilj je privući pažnju i “naterati” zainteresovane da zavire u unutrašnjost novina.

Slično je i na Webu. Evo svežeg primera sa pomenutog sajta B92. Web urednici B92 su jednoj vesti dodelili naslov-link:

a sasvim prikladan naslov za ovu vest bi mogao da bude:

Kao što se da videti, B92 je upotrebio dva okidača, a to su reči eksperti i ubijeni, jer oba termina nose određenu težinu; eksperti daju težinu linku jer iza njega stoji nekakav stručni sud, dok termin ubijeni (ubistvo, ubiti…) u posetiocima izaziva različita ali vrlo intenzivna osećanja. Ova kombinacija okidača će svakako dati željene rezultate, biće mnogo više klikova nego u slučaju “osiromašenog” tekstualnog linka.

Please follow and like us: