Krizni UI

Categories IA-UI-HCI, Web design, Web produkcijaPosted on

Na tek održanom SxSW festivalu u Austinu, jedan od brojnih konferencionih panela bavio se korisničkim interfejsom, odnosno nečim što se zove krizni korisnički interfejs, tj. Contingency design (dizajn za nepredviđene slučajeve).

U svakodnevnom životu pri upotrebi raznih predmeta, ili bilo čega drugog što je stvorila ljudska ruka a namenjeno je upotrebi od strane drugih ljudi, vrlo često dolazi do nepredviđenih situacija. Upravo tada, kada se desi nešto nepredviđeno i neočekivano, na scenu stupa nešto što se zove Contingency Design ili dizajn namenjan kriznim situacijama.

Evo i banalnog primera, kupili ste novi usisivač prašine, raspakovali ga, utakli naponski kabl u struju, pritisnuli dugme za start motora i, ništa se ne dešava. Vaše prethodno iskustvo vam govori da bi radnje koje ste preduzeli trebale da budu dovoljne za zapuštanje usisivača u rad.

Ali to se nije desilo, jer niste u usisivač ubacili kesu u kojoj se skuplja prašina, a unutra je ugrađen mikro-prekidač koji ne dozvoljava rad motora bez umetnute kese. Upravo u ovoj situaciji nastupa krizni UI koji bi trebao da predvidi ovakvu situaciju i na odgovarajući način usmeri korisnika u pravom smeru.

Gotovo ista situacija je i sa Web (uopšte kompjuterskim) korisničkim interfejsom. Vrlo često može da dođe do nepredviđenih situacija kada korisnik (posetilac) ne zna šta dalje i treba ga usmeriti kako bi zadovoljio sopstvene potrebe.

Znači, trebalo bi predvideti i uočiti sve krizne tačke u jednoj Web sesiji korisnika, a one recimo mogu biti: nepostojeća stranica, greške pri popuni formulara, konfuzne rečenice uputstava, nedostajući plug-inovi (Flash…), neuspela pretraživanja i još mnogo toga. Sve ove krizne tačke treba predvideti i na odgovarajući način ih rešiti, vraćajući korisnika na pravi put, što se najčešće čini emitovanjem informacije i uputstva putem odgovarajućih ekrana.

Primer

Evo i jednog pravog Web primera šta znači dobar krizni UI i kako ga sprovesti, a šta loš. Za primer ćemo uzeti jednu od tehnički najbolje izvedenih Web lokacija, lokaciju kompanije IBM. Unesite u adresnu liniju www.ibm.com/bilo_sta i dobićete help stranicu koja će korisnika bez obzira na iskustvo, vrlo brzo “vratiti u sedlo”. Nasuprot ovom primeru, pokušajte isti ovaj eksperiment sa jednom od naših najposećenijih lokacija – sajtom B92.net.

Unesite u adresno polje www.b92.net/bilo_sta i dobićete nesuvislu “Page not found!” stranicu generisanu od strane servera. Nedovoljno iskusan posetilac će se ovde sigurno zbuniti. Iako je ovo generalno dobro izveden sajt UI (IA) dizajneri nisu predvideli krizne situacije i odgovarajući krizni UI.

Please follow and like us:

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *