Kredibilitet na internetu

Categories PR, Web marketing, Web produkcijaPosted on

Harold Burson, pionir strateški planirane komunikacije i osnivač globalne PR mreže – Burson-Marsteller, u svom bog zapisu govori o kredibilitetu na internetu (o ovoj temi sam pisao još 2004. godine) i izazovima savremene komunikacije. A kredibilitet na Internetu se ne razlikuje kredibliteta ostvarenog u tradicionalnim medijima, određeni web sajtovi i brendovi na Internetu imaju poverenje javnosti, dok sa drugima nije tako.

Web kredibilitet možemo definisati kao stepen poverenja i kompetentnosti koju određeni Web izvor emituje i koji uspe da transponuje na krajnje korisnike (posetioce).

Please follow and like us: