Koristite Google za predviđanje kriza

Categories Ekonomija, GooglePosted on

Mali signali dovedeni u određene korelacije najavljuju određene promene, i mogu da budu informacija “koja dolazi iz budućnosti”. Preciznije, može da “predvidi budućnost” i pomogne nam u poslovnom odlučivanju – preduzimanju pravih koraka.

Pre par nedelja britanski The Economist pozvao je čitaoce da učestvuju u prepoznavanju i kreiranju ekonomskih indikatora. Redakciju su zapljusnuli brojni predlozi koji se odnose na mnoga poslovna polja i industrijske grane.

Evo par zanimljivih indikacija i ekonomskih predviđanja prepoznatih od strane čitalaca:

  • “industrija” kućnih ljubimaca – veterinari ukazuju da kada dođu krizna vremena opada broj vakcinacija i složenijih (čitaj: skupljih) medicinskih intervencija, a smanjuju se i nabavke novih ljubimaca (da podestim na interesantan podatak da samo u Beogradu ima 115.000 registrovanih kućnih ljubimaca)
  • farmaceutski indikatori –  čitaoci iz farmaceutske industrije sugerišu praćenje povećanja prodaje medikamenata za stomačne tegobe: finansijske brige i raznovrsne štednje dovode do promena u ishrani koja je opterećanja povećanjem crvenih bolesti
  • libido: deo čitalaca ukazuje takođe na stresni indikator, brige razne vrste i stes smanjuju libidno, što se odražava na smanjenje prodaje kondoma, što može biti signal recesije
  • garderoba – “dužina suknje”, odnosno “Hemline index” se još od velike američke recesije uzima kao ozbiljna indikator – što su suknje i nogavice kraće vremena su bolja
  • Google pretraga – ipak, najzanimljiviji indikacioni alat su Google pretraživanja! Jedan čitalac je ukazao da treba pratiti pretragu “cena zlata” kao indikator ekonomskog poverenja. Ova sugestija zapravo ne prati samu cenu zlata, već broj pretraga “cena zlata”!

    Što je broj pretraga veći smanjuje se poverenje potrošača i potražnja, a prednost ovog indikatora je što su podaci dostupni mnogo ranije u odnosu na istraživanja. Deluje upozorovajuće da prva polovina 2011. gonosi nivo interesovanja koji prevazila onaj krizni iz 2008.

    Mislite o tome!

Please follow and like us: