Koper – Capodistria

Categories Relax, TravelogPosted on


Titov trg

Kopar ili Koper (ital.Capodistria) je jedini lučki grad na 47 km dugoj obali jadranskog mora u Sloveniji. On je sedište gradske opštine Kopar i najveći grad u Primorskoj, jednoj od slovenskih regija. Kopar je, kao i celi obalni deo Slovenije, dvojezičan.

Koper na dlanu – lokalna manifestacija

Leži južno od italijanskog lučkog grada Trsta, na nekih 20-tak kilometara udaljenosti i ima 23.273 stanovnika (2005.). Kopar se razvio od malog naselja na ostrvu u tršćanskom zalivu. U vreme stare Grčke naselje je bilo poznato pod imenom Aegida, dok su ga Rimljani kasnije nazivali Capris, Caprea, Capre ili Caprista.


Hotel Koper

Pred Langobardima stanovnici obližnjeg Trsta 568. pobegli su u Kopar. U čast vizantijskog cara Justinijana II ‘Rinotmeta’ mestu je ime promenjeno u Justinopel. Postoje tragovi trgovine Kopra sa Venecijom još iz 932. godine. U ratu između Venecije i Svetog rimskog carstva Kopar je bio na strani Nemaca. Car Konrad II. je Kopru zauzvrat dodelio gradske privilegije. 1278. Kopar postaje deo Venecijanske Republike i postaje upravni centar venecijanske Istre. Venecijanci ga tada nazivaju Caput Histriae, (glavni (grad) Istre), iz čega je izvedeno i današnje ital. ime grada Capodistria.

Kopar, zajedno sa celom obalom, 1918 potpada pod Italiju, a 1947. postaje deo Slobodne teritorije Trsta. Nakon njene podele, 1954. dospeva u Jugoslaviju. U Kopru danas živi 23.726 stanovnika. Od toga Slovenci čine 75%, ostale narodnosti iz bivše Jugoslavije oko 20% i Italijani svega 2,2%. I pored malog udela u stanovništvu Kopar je danas središte italijanske manjine u Sloveniji.

U Kopru su najveći ekonomski subjekti su Luka Koper, i naravno Tomos. Ali, pored njih, u gradu je živa ekonomska aktivnost niza manjih, vitalnih subjekata.

Ulaz na gradsku plažu

Pretorijanska palata

Pored toga, u gradu je razvijen i turizam, a najznačajnji hoteli su Koper u samo centru starog grada i Aquapark Žusterna na kilometar i po od centra sa navećim akvaparkom na slovenskom delu Jadrana.  Kopar poseduje očuvano istorijsko jezgro sredozemnog tipa sa brojnim trgovima, crkvama i palatama.

Please follow and like us:

Comments are closed.