Klasterizacija Flickr tagova

Categories IA-UI-HCIPosted on

Kad tad, i do ovoga je moralo doći. Usled potrebe bolje organizacije saržaja putem tagova – linkovanih asocijativnih reči koje korisnici vezuju za pojedinačne sadržaje (u slučaju Flickr servisa – fotografije).

Do sada su za organizaciju i prezentaciju tagova, kao alternativne info-strukture, korišćene obične liste nabrajanja, koje su se pokazale kao nepraktično rešenje sa narastanjem broja tagova.

Jednostavno, povećanjem broja tagova otežava se navigacija kroz “šumu nekategorisanih tagova”, a samim tim i kroz ponuđene sadržaje. Stoga se i uvidelo (što i sam sve više uviđam sa mojoj organizacijom tagova) da je potrebno dodati neku vrstu strukture i smislene organizacije tagovima.

Klasterizacija u praksi

U praksi, kada kliknete na neki tag dobijate opciju smeštanja taga u već postojeće klastere (kategorije) ili možete otvoriti sasvim novi klaster. Na primer, asocijaciju “car” povezuje više neimenovanih klastera tematski vezanih za automobile:

  • Klaster: road, street, driving, auto, cars, automobile, ford, classic, sign, truck
  • Klaster: reflection, mirror, window, rain, water, bridge, wash, glass, camera, windshield

Please follow and like us: