Kako se stvaraju saobraćajne gužve?

Categories Automobili, InfografikaPosted on

Ova jednsotavna infografika prikazuje mehanizam nastanka saobraćanih “čepova”, odnosno zastoja na autoputevima tokom špiceva.

Sve kreće od inicijalnog “usporivača” – vozila koje se isključuje, a zatim se “saobraćajnim lancem” dolazi do konačnog zaustavljanja kolone vozila.

saobraćajne gužve

 

Please follow and like us: