Kako Google servira reklame

Categories Internet marketingPosted on

OVaj sjajni infografički film prikazuje kako zapravo Google servira reklame na brojnim web sajtovima i pozicijama, te kako DoubleClick for Publishers program pomaže u ostvarivanju ciljeva.

Please follow and like us: