Kako dodati Pinterest dugmić “Pin It” na sajt? I zašto…

Categories IA-UI-HCI, WordPressPosted on

Pinterest je relativno nov web servis (društvena mreža) prisutan na webu već nešto više od godine dana, ali je tek u zadnjih meseci počeo se više koristiti i kod nas. Neki mu predviđaju blistavu sudbinu Twittera i Facebooka kao nove društvene mreže koja će postati bitan alat za samopromociju.

Pinterest je virtuelni vizuelni podsetnik, sličan tabli sa čiodama na koje kačite slike i papiriće koji vas podsećaju na nešto. Slično je i sa Pinterest-om, na virtuelnu tablu koju tematski možete da organizujete vaše Pin-ove, čiode koji u vidu slika/fotografija služe za vizuelno podsećanje na neka vama važna mesta na Webu.

Zašto dodati Pinterest dugmić “Pin It” na sajt?

Da bi kao vlasnik sajta omogućili posetiocima da lakše “Pinujupostavite na vaše stranice “Pin it” dugmić. Ovi olakšavate drugima da vaša stranica uđe u Pinterest kolekciju, takođe nečiji podsetnik koji ima viralni karakter, a sve zajedno u sinergiji kreiraće mnoštvo linkova ka vašem sajtu.

Kako dodati Pinterest dugmić “Pin It” na sajt?

Najjednostavnije dodavanje dugmića “Pin it” je pomoću Pinterest generičkog koda bez ikakvih parametara:

<a href="http://pinterest.com/pin/create/button/" class="pin-it-button" count-layout="none">Pin It</a>
<script type="text/javascript" src="http://assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>

WordPress

Ukoliko ste na WordPressu možete dodati i parametre, poput najbitnije slike iz posta, zatim opisa i eventualno linka:

<a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=<?php the_permalink(); ?>&media=<?php if(function_exists('the_post_thumbnail')) echo wp_get_attachment_url(get_post_thumbnail_id()); ?>&description=<?php echo get_the_title(); ?>" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It</a>
<script type="text/javascript" src="http://assets.pinterest.com/js/pinit.js"></script>

Please follow and like us: