Integrišite Yahoo! Meme na blog

Categories Društvene mreže, WordPressPosted on

Kako mikro-blog platforme Yahoo! Meme, kao i ostale social mreže poseduje XML izvore za svaki stream, postoje i XML izvori za svakog člana koje je naravno moguće fetchovati i integrisati preko XML parsera na bilo koji sajt.

RSS feed vašeg Yahoo mema gradi se na sledeći način:

http://meme.yahoo.com/korisničko_ime/feed/pt/

Ako ga uvučete u RSS parser dobićete listu vaših postova sa ovog servisa. Za WordPress korisnike već postoji adaptirani plugin Yahoo! Meme Plugin for WordPress koji vam omogućava da jednostavno preko widgeta ili pozivanjem funkcije:

meme_posts(‘username’);

integrište vaš mikro-blog u blog ili neki drugi sajt. Plugin obezbeđuje i odgovarajuće CSS klase, tako da se fetchovani sadržaj po želji može stilizovati.

“insertacijom koda:

Please follow and like us: