Instant pregled unutar Google Instanta

Categories Google, pretraživanjePosted on

Od kada je div predstavio Google Instant pretragu sa instant rezultatima zasnovanim na delimično unesenim terminima pretrage. a po sledu unesenih karaktera, digla se veliak prašina, a najviše su se “uplašili” SEO optimizatori jer instant pretraga menja ceo koncept.

Nije prošlo dugo vremena, a evo već danas Google pored instatn pretrage omogućava i uvid u snapshot-ove rezultujućih web stranica—a, kao novi vid vuzuelnog pretraživanja koji u ovoj kompaniji nazivaju  “Instant Previews”, a cilj je da korisnici iz liste brže brži izbor (pretpostavlja) pravih rezultata.

Evo kako to izgleda i u praksi:

Please follow and like us: