Nova vrsta IC detektora za F-35

Categories Techno, TehnologijaPosted on

Zna se da prve tehnološke iskorake pravi vojna industrija, te da se tehnološki veoma složeni sistemi po prvi put pojavljuju na vojnoj tehnici, a zatim tek posle nekoliko godina ili čak decenija nalaze svoju upotrebnu vrednost i u civilnoj tehnici.

Jedan od takvih sistema je i tzv. Electo-Optical Distributed Aperture System skraćeno DAS, odnosno distribuirani opto-električni detektorski sistem koji će se  ugrađivati na lovca F-35 sledeće generacije. Sistem sa šest detektorskih glava pokriva IC detekciju 360 stepeni oko aviona, i toliko je moćan da je sposoban da detektuje isijavanje motora ispaljene protiv-avionske (PA) rekate. I to nije sve, u kombinaciji sa audio-detektorom može da locira i PA artiljerijska oruđa te da ih istovremeno gađa.

A pored svega, kako se sistem distribuiranog tipa, svi podaci o detekcijama se bežičnim kriptovanim vezama umrežuju sa podacima sa drugih F-35 aparata u okolini, tako da avion koji nije zahvaćen vatrom a recimo je bliži cilju, može da preko napadno-navigacijskog sistema locira i uništi cilj.

Ako se vratimo opet na civilnu tehniku, za pretpostavku je da se ovako osetljive IC kamere mogu koristiti u saobraćaju, kako za snimanje pojedinih deonica, tako i na samim vozilima. Ovakvim kamerama moguće je učiniti da vozač vidi okolinu u potpunom mraku.

Treba reći da postoje već sad IC kamere na BMW-u i Mercedesu, ali sa mnogo manje osetljivosti, koje se tek podrška poboljšanju “dometa” vidljivosti u noćnim uslovima vožnje.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *