I supermarketi “jurišaju” na Facebook

Categories Društvene mreže, Internet marketingPosted on

Svratim večeras do lokalnog Roda marketa, koji je od nedavno u sastavu Mercator grupe, da kupim neku sitnicu i iznenadim se “gerilskim pamfletom” u vidu aneksa fiskalnog računa. Osvestili su se i dosetili da mogu direktnije komunicirati sa krajnjim kupcima putem društvenih mreža, bez posrednika. Ali, treba skupiti kritičnu masu, pa se fiskalni račun kao promo sredstvo čini najupotrebljivijim. Potom neće morati da štampaju kataloge i najavljuju akcije na drugim medijima, što je dodatna prednost u domenu ušteda.

Kao što se da videti – http://www.facebook.com/roda.rs , akcija je tek na početku sa 2500 “lajkera”, ali s obzirom na masovnost promotivnog sredstva treba očekivati da ova grupa fanova naraste. Usput, eti prilike da dođu i do novog slogana.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *