GTalk Chatback funkcija

Categories GooglePosted on


Google je unapredio Chatback funkciju u okviru GTalk-a, tako da sada korisnici GTalka mogu da postave odgovarajući bedž na sopstvene Web lokacije i budu u direktnijem instant messaging kontaktu sa posetiocima sajta. I do sada je psotojala slična funkcija, ali se sa bedž-banera nije očitavala dostupnost autora-vlasnika loakcije. Sada je to vidljvo.

Možda, na prvi pogled, i nema neke velike koristi za vlasnike sajtova i blogove, ali ono što mi je palo na pamet, to je da je ovo odlična besplatna alatka za sve firme koje žele instant komunikaciju sa klijentima, posetiocima kupcima. Naime, dovoljno bi bilo da postavite ovaj bedž na svoj kompanijski sajt, te da GTlak klijent sa vaše strane instalirate kod službe tehničke, i druge podrške, te na taj način dobijete bolju i direktniju komunikaciju sa klijentima. A male firme i radnje, koje neravno poseduju web sajt, na ovaj način imaju direktniju i jeftiniju komunikaciju sa svojim klijentima i potrošačima.


Sve što je potrebno je da se ubaci jedan iframe snipet, kao ovaj gore ;)

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *