Google pokreće TV Ads servis

Categories Google, InternetPosted on

Nakon konvergencije online promotivnih aktivnosti ka radio programu, Google je juče najavio probni pokušaj plasiranja reklama kroz kablovske sistem nekoliko TV operatera (EchoStar iAstound Cable) u SAD. Cilj je pružiti oglašivačima, pa i konzumentima, relevantnije plasiranje reklamnih poruka u odnosu na kontekst TV programa, što omogućava sofisticirana tehnologija isporuke TV programa putem kabla i set-top-box kućnih sistema.

Sa druge strane kontekstne isporuke je mnogo bolja merljivost efekata ovakvih TV Ad kampanja preko (kako kažu u Googleu – anonimiziranih) set-top-box sistema preko kojih se prikupljaju mnogo preciznije i tačnije informacije o plasmanu reklama, kako bi oglašivači naknadno još bolje profilisali konzumente i poradili na boljoj fokusiranosti reklama.

Google TV reklamni sistem je slično AdSense-Words sistemu potpunoautomatizovan, zasnovan na Web interfejsu prema oglašivačima, potpuno fleksibilan i aukcijskom modelu, a sami oglašivači mogu da kampanje fokusiraju demografski ili vremenski (određeni period tokom dana), i što je mnogo više bliže Webu, plaćanje kampanje se vrši prema broju impresija, što je ogromna razlika u odnosu na dosadašnju praksu “frontalnih”, nefokusiranih reklamnih TV kampanja. Treba ispratiti kako će ovaj “probni balon” proći, ali ovo je u svakom slučaju budućnost TV oglašavanja.

Please follow and like us: