Google konačno indeksira i Flash sadržaje

Categories Google, InternetPosted on


Konačno se desilo ono što su mnogi, posebno Flash developeri, dugo čekali. Google konačno može da ekstrahuje tekst i linkove iz Flash sadržaja, da ih indeksira i prikazuje na SERP stranicama. Mnoge je ovaj nedostatak izuzetno frustrirao, pa je zbog problema nastalo mnogo svakakvih "zaobilaznica" (primer: siFR) i premošćavajućih rešenja.

Ovo otvara neka nova pitanja poput permanentnih linkova, i indeksiranaj sadržaja u kompleksnim Flash aplikacijama, ali treba očekivati generalna poboljšanja u upotrebi Flash objekata na webu.

Please follow and like us: