Google daje 68% prihoda od reklama AdSense publisherima

Categories Google, Internet marketingPosted on

Do sada smo nekako računanjem dolazili do cifre koju Google izdvaja iz prihodovne gomile od AdWords oglašivača, a danas mi stiže mail u kome Google po prvi put transparaneto i precizno prikazuje tačno izdvajanje za Google AdSense publishere.U okviru programa AdSense for content, koji čini većinu oglašivačkog programa, Google deli sa objavljivačima reklama 68% prihoda koje sakupi od oglašivača, i ovaj procenat niakda nije menjan od 2003. kada je uspostavljen.

Takođe interesantno, u okviru drugog programa – AdSense for search, ovaj procenat je manji – 51% prihoda ostvarenih u okviru ovog programa ide  objavljivačima reklama. Oba izražena procenta su globalna, odnosno važi za sve AdSense publishere u celom svetu, osim onih koji rade u okviru posebnih programa i ugovora (poput Amazona i drugih velikih igrača).

Please follow and like us: