Google analitika slobodno dostupna

Categories InternetPosted on
Google Analytics

Google Analytics

Od juče je Google Analytics servis za praćenje i analizu Web statistika posećenosti web lokacijama, slobodno dostupan svima bez pozivnice i čekanja. Stoga, ko god nema rešeno vrlo važno pitanje praćenja Web statistike za preporuku je prijava na ovaj sistem.

Please follow and like us: