Gde sa reklamama na Webu?

Categories Internet marketingPosted on

Često se dešava da Web dizajneri, ukoliko ne dobiju jasne instrukcije od vođe projekta (naravno u slučajevima timskog rada), potpuno zapostave i zaborave da odvoje mesto na mockup-ima za reklame, odnosno banner-e potencijalnih oglašivača.

Ukoliko se već u fazi pripreme i istraživanja ne uvidi i ne isplanira obim, lokacija, veličine, frekvencija i vrsta reklama koje će se plasirati, u kasnijim fazama projekta može doći do velikih problema.

Ovi problemi mogu se kretati od kašnjanja u postavljenim rokovima zbog naknadnih izmena, do grubog narušavanja osnovne informacione arhitekture Web sajta. Preko svega, kada se već odlučite za emitovanje ovog tipa propagandnih poruka mora računati i na druge probleme, kao što su:

  • interferencija sa navigacijom na sajtu (zbunjivanje posetilaca) ili,
  • eventualni diskontinuitet osnovnog sadržaja (frustracija korisnika),

što sve zajedno vodi, na neki način “razvodnjavanju” ukupne efektivnosti samog Web sajta.

Kako prevazići ovu situaciju? Pa, pre svega, dobrim planiranjem i strategijom eksploatacije oglasnog prostora, te dobrim razumevanjem navika, potreba i odnosa posetilaca sajta prema banerima. Ukoliko ovde pogrešite, proćiće meseci kako bi uvideli negativnost nekih vaših odluka i naravno uvećanja troškova usled prekopotrebnog “faceliftinga”.

Da ne bi mnogo lutali na ovom području pobrunio se Biro za interaktivni advertajzing (IAB) koji je zainteresovanima ponudiolistu strategija i smernica za implemetaciju banera na Web stranicama.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *