Gde postaviti RSS linkove?

Categories IA-UI-HCI, Web aplikacije, Web design, Web marketing, Web produkcijaPosted on

Krenulo je od blog platformi, a vremenom postalo je pravi mainstream i regularan kanal distribucije Web sadržaja. Naravno, govorim o RSS-u i njegovoj sve većoj važnosti. Sa jedne strane RSS je ušao u masovniju i redovniju eksploataciju, te mu je skočio i marketinški potencijal, a s druge strane često ćete se susresti sa lokacijama koje imaju ovaj informacioni kanal, ali je link za preuzimanje poprilično “zavučen”.

Pozicioniranje linka

Ova situacija postavlja pitanje pozicioniranja linka/ikonice RSS izvora, kako bi se korisnicima olakšalo konzumiranje sajta i poboljšala efikasnost. Blog Svakodnevnica na dnevnom nivo sada ima nezanemarljivih 70 korisnika (sa raziličitih IP adresa) koji ukupnopreuzmu RSS izvor između 500 i 700 puta dnevno. Link naravno nije bitan za postojeće, već za nove-potencijalne čitaocekonzumente sadržaja sajta. Gde onda postaviti RSS link, kako bi bio uočljiviji?

Eye-track studija

U pomoć možemo pozvati Eye-track studiju koja može da nas usmeri ka odgovoru na ovo pitanje. Ako malo obratite pažnju na ovaj problem posećujući veći deo blogova (gde je RSS kanal najzastupljeniji), uočićete da se RSS linkovi uglavnom nalaze u desnom, donjem-desnom uglu, i često u tek footer-u.

Praksa

Nasuprot stanju “na terenu”, studija ukazuje da najveću uočljivost sadržaja koji se nalaze u gornjem desnom uglu, zaglavlju i zatim središnjem delu. Ovo samo govori o neodgovarajućem tretmanu RSS linkova, iako oni predstavljaju veliki potencijal u svakom smislu. Razmislite malo o najoptimalnijem pozicioniranju vaših RSS izvora.

RSS META tag

Dobru praksu u ovom domenu, predstavlja i alternativni META tag kojim samim browser-ima ukazujete na postojanje RSS izvora, a samim korisnicima omogućava se lako pretplaćivanje, jednim klikom, na željene sadržaje:
Citat:<link rel=’alternate’ type=’application/rss+xml’ title=’Svakodnevnica – blog’
href=’http://www.www.personalmag.rs/blog/rss.php’>

Please follow and like us: