Free Wi-Fi

Categories Kultura, WiFiPosted on

Kalifornijski ilustrator Josh Ellingson kreirao je gomilu  zanimljivih grafika uključujući i ovu zanimljivu  “Wi-Fi Diner”, kao njegov omaž umetniku realisti, takođe grafičaru Edwardu Hopperu i njegovom radu “Nighthawks”.

Grafika “Wi-Fi Diner” iskorišćena je kao ilustraciaj jednog Wired priloga, a zanimljiva je zato što prikazuje besplatnu Wi-Fi uslugu u jednom baru izmeštenom u 40-te godine prošlog veka.

Please follow and like us:

1 comment

Comments are closed.