First-Person User interfejs

Categories IA-UI-HCI, Web designPosted on

Sjajni Luke Wroblewski nedavno je konferenciji UX Lisbon 2010 održao sjajnu prezentaciju First-Person User Interfaces u kojoj se govori novim dizajn izazovima koji se postavljaju pred UI dizajnere a u smislu kreiranja boljih sučelja koja omogućavaju ljudima bolju interakciju sa realnim svetom oko sebe.

Nastavljajući tradiciju interfejs paradigmi poput komande linije, GUI i NUI interfejsa, koncept First Person Interface-a nastavlaja sa redukcijom slojeva apstrakcije između digitalnog i realnog sveta. Pogledajte prezentaciju biće vam jasnije:

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *