Dunavski gerilci

Categories MarketingPosted on

Da nisu samo mala preduzeća sklona gerila merketingu dokazuje i primer gerila-akcije velike osiguravajuće kuće “Dunav osiguranje“. Proveravajući danas poštansko sanduče primetih plavi koverat. Rek’o ovo mora da je nešto “službeno”, kad ono offline SPAM kompanije “Dunav osiguranje”.

Plava koverta, pečat firme, poštanski štambilj i što je najzanimljivije “mail merge” nalepnica sa mojim imenom i adresom, te šifrom “Registracija ističe 040319”. Datum su kao
“šifrirali”, 040319 što označava istek registracije – 19.03.2004.

A unutra – klasika, papirče koje počinje sa:

Poštovani prijatelju, uskoro ističe osiguranje i registracija Vašeg automobila…“.

Sve ovo i ne bi bilo mnogo interesantno da sam ja njihov osiguranik, ali ja to nisam. Auto je osiguran (za prošlu godinu) kod neke druge kuće što znači da je neko dozvolio “Dunav osiguranju” uvid u registar saobraćajne policije, što i nije baš legalno.

Please follow and like us: