Domaći Android softver: ATLAS

Categories Google AndroidPosted on

Android aplikacija ATLAS razvijen je kao deo Vip Android Izazova 2.0ATLAS je zapravo skraćenica od rogobatnog naziva-opisa aplikacije – Advanced Tagging for Location Aware Services) i u suštini predstavlja aplikaciju za kolaborativno označavanje lokacija (još jednu u mnoštvu sličnih). Ideja autora je da se bilo koje mesto može pretvoriti  u virtuelnu oglasnu tablu.

Tag za preuzimanje apliakcije

Jednostavno obeležite mesto na kome se dešava neki zanimljiv događaj, ili recimo ocenite ponudu i uslugu nekog restorana ili preporučite neko mesto posetiocima i turistima.

Tagovi mogu imati pridodat kratak tekst ili sliku sa fotoaparata telefona, a mogu se učiniti dostupnim svima ili samo prijateljima na Facebooku. Interfejs programa je jednostavan i brz, tako da se lokacija označava gotovo trenutno. Pregled tagova je dostupan je bilo kome, a da biste dodavali sopstvene, neophodno jeda se prijavite na sistem. Prijava koristi tehnologiju OpeniD, tako da, verovatno, već imate neki nalog.

Program je baziran na Google Maps tehnologiji, tako da su mu mape uvek ažurne, a može se koristiti i za osnovnu navigaciju. Posebno zanimljivim ovu aplikaciju čini to što je on delo četiri studenta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji sebe nazivaju Dork Council Softworks, i što je razvijan povodom Vipovog “Android izazova 2.0”.

Dodatne informacije o programu možete pronaći na njihovom sajtu www.dcsw.rs Sve pohvale az trud ovih momaka, ali glavni nedostatak apliakcija sa Android izazova je nedostatak sveže ideje – sve se uglavnom zasniva na reciklaži već viđenog, pa je tako i ovo pokušaj nadogradnje inače odličnog Places Directory servisa.

Please follow and like us: