Display advertising za kućne savete

Categories Marketing, Novi Sad, ReklamePosted on

image

Display advertising stigao je do nivoa kućnih saveta. Nakon nedavne ekspanzije na indoor u zdravstvenim ustanovama, pojedini kućni saveti sa većim bronem stanara prihvatili su display oglašavanje kao sjajnu priliku za popunjavanje budžeta kućnih saveta.

Win-win situacija, agencije dolaze do targetirane populacije a kućni saveti do neophodnih sredstava za recimo krečenje ili obnovu fasade.

Oglasne pozicije uglavnom su ispred ulaza, kod liftova i u liftovima, odnosno sva mesta gde se beleži duže zadržavanje.

Please follow and like us: