Digital Safari – godišnje istraživanje trendova u profesionalnoj upotrebi društvenih mreža u Srbiji

Categories Društvene mrežePosted on

Agencija za integrisane komunikacije Executive Group sprovela je Digital Safari godišnje istraživanje o upotrebi društvenih mreža u kompanijama u Srbiji, koje je pokazalo da više od 90 odsto kompanija koristi online alate i društvene mreže u komunikaciji, dok 88 odsto ispitanih komunikacijskih stručnjaka smatra da su društvene mreže važne za posao kojim se bave, kao i da je Facebook trenutno najznačajnija društvena mreža. U okviru ovog istraživanja, anketirano je preko 100 predstavnika kompanija, uglavnom stručnjaka iz oblasti komunikacija, sa ciljem da se ustanove trendovi i tendencije u upotrebi društvenih mreža.

1

Među ispitanim stručnjacima, više od 90% ukazuje da njihove kompanije koriste online alate i društvene mreže, dok su oni koji ih ne koriste kao glavne razloge naveli strah od gubitka kontrole nad brendom, mogući rizik za reputaciju ili potencijalne negativne komentare od strane online zajednice.

Istraživanje je pokazalo da je upotreba društvenih mreža od strane kompanija u Srbiji prilično nova stvar, i da ih veoma mali broj kompanija koristi u periodu dužem od pet godina. Preduzeća skoro polovine anketiranih koriste društvene mreže od jedne do tri godine, dok 24,4% njih tvrdi da su njihove kompanije prisutne na društvenim mrežama između tri i pet godina.

Prema ocenama Digital Safari ispitanika, Facebook je trenutno najznačajnija društvena mreža koja ujedno i najviše koristi. U naredne dve godine, čak 92% kompanija učesnika istraživanja planira da poveća upotrebu društvenih mreža u okviru svog poslovanja. U istom periodu, ispitanici očekuju značajno povećanje upotrebe YouTube-a i Twitter-a, dok će Facebook zadržati svoju lidersku poziciju.

2

Društvene mreže u Srbiji uglavnom se koriste za plasiranje vesti i informacija, dok se u oblasti komunikacija najviše koriste u svrhu promovisanja brenda i online odnosa s javnošću. S druge strane, za razliku od razvijenih evropskih zemalja i SAD, društvene mreže se u Srbiji u manjoj meri upotrebljavaju za CRM (Upravljanje odnosima sa potrošačima) i zapošljavanje, i samim tim postoje značajne mogućnosti za rast u ovim oblastima. Takođe, Digital Safari istraživanje nam pruža informaciju da je primena društvenih mreža u Srbiji za interne komunikacije i dalje veoma potcenjena.

Digital Safari ispitanici su istakli da upotreba društvenih mreža u Srbiji pozitivno utiče na pojedine elemente poslovanja kompanije, i to uglavnom na povećanje vidljivosti i svesti o brendu, poboljšanje odnosa sa potrošačima i građenje lojalnosti prema brendu kod potrošača, dok čak polovina anketiranih smatra da društvene mreže značajno utiču i na povećanje prodaje.

Interesantan je i podatak da većina anketiranih, tačnije njih 71%, veruje da upotreba društvenih mreža u Srbiji neće značajno uticati na tradicionalne medije, dok 23% ispitanika smatra da će online alati izbaciti tradicionalne medije iz upotrebe, i to čak do granice nestajanja pojedinih medija.

Please follow and like us:

1 comment

Comments are closed.