Digg.com – kolektivne “iskopine”

Categories InternetPosted on

Ko do sada nije koristio “kopača” (Digg.com), nakon redizajna (druga verzija), sada verovatno hoće. Za one koji nisu upoznati sa ovom lokacijom radi se o još jednom sajtu koji je zasnovan nakolaborativnom trudu samih korisnika.

Lokacija Digg.com u suštini predstavlja news-agregator koji ne radi na bazi automatskog prikupljanja linkova, već linkove prikupljaju korisnici/posetioci sajta. Nakon agregiranja pojedinačnog linka, tek nakon verifikacije od strane određenog broja drugih posetilaca, link se pojavljuje na naslovnici, čime se poboljšava kvalitet i kredibilitet.

Sam redizajn se može oceniti kao uspešan. Interfejs je veoma pojednostavljen i uprošćen, istaknuti su najbitnijih elemenata, dok je višak odstranjen.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *