Dan broja Pi

Categories GooglePosted on

Danas je “matematički” praznik posvećen čuvenoj Arhimedovoj aproksimativnoj konstanti – Pi broju, bez koga ne možemo izračunati osnovne dimenzije kruga.

Pi dan (π dan) se u matematičkom svetu slavi svakog 14. marta, jer ako pišemo datum u obliku m.dd tada je to najjednostavnija aproksimacija broja π: 3,14. Trenutak u toku dana koji je posebno značajan je u 1 sat i 59 minuta (ili ujutro ili popodne) jer tada broj izgleda ovako: 3.14 1 59 što je približno broju Pi u 5 cifara.

U matematici bilo je mnogo pokušaja da se dobije što više decimala broja PI kako bi izvedeni računi bili još tačniji i precizniji (evo i broja PI na 30-ak decimala):

3.14159265358979323846264338327

Kao što se i vidi, u sledu decimala broja PI ne uočava se nikakva pravilnost – barem do sada nije zabeležena. A čini se da se decimale nižu bez ikakvog reda i logike.

1991. godine braća Čudnovsky su u Njujorku uz upotrebu računara M-ZERO izračunali broj PI na dve milijarde dvesto šezdeset miliona tristo dvadeset jednu hiljadu tristo šezdeset tri – ili numerički prikazano: 2.260.321.363. Braća su zaustavila dalje računanje decimala te godine.

Ove godine za razliku od prošle i Google ima kreiran specijalni Doodle logo posvećen upravo omom datumu.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *