Da li kupujete preko Interneta?

Categories Internet, Internet marketingPosted on

Kao što većina zna, u toku je E-trgovina, a oni koji nisu u prilici da je posete (još sutra) imaju priliku da  prate predavanja putem video-streama na adresi http://etrgovina.madnet.rs

Celokupna priča i koncepti prikazani tokom niza godina na ovoj konferenciji najvećim delom su zasnovani na Internetu kao prevashodnom kanalu distribucije proizvoda i usluga. A koliko zapravo građani Srbije  koriste prenosti Interneta i kupovine “iz fotelje”? Do sada nije sprovedeno neko ozbiljnije i relevantnije istraživanje o domaćoj potrošnji na Internetu, osim par uopštenih o generalnoj upotrebi Interneta i njegovih servisa.

Bankari kažu da je Srbiji izdato preko 5 miliona platnih kartica. Dobro, veoma mali broj od toga služi za isključivo plaćanje na Internetu, ali i upotreba tog ogromnog broja kartica se za većinu građana Srbije svodi na podizanje keša sa bankomata.

Zato sam i postavio malu anketu na Personal magazin sa pitanjem: Da li kupujete preko Interneta? Posetioce online magazina, obzirom na tematiku uglavnom čine IT profesionalci i napredni korisnici Interneta, tako da su cifre na prilično relevantnom uzorku od 178 anketiranih (jedinstvena IP adresa i cookie) iznadprosečne u odnosu na generalni srbijanski prosek. A evo i rezultata koji su prilično ohrabrujući:

Sa jedne strane imamo oko 40% onih koji imaju kartice i redovno ili povremeno kupuju preko Interneta, a sa druge imamo oko 30% onih koji za sada nisu spremni da koriste usluge Internet kupovine. Ipak, snaga leži u onih preostalih 30% koji još nemaju ovu vrstu sredstva plaćanja.

Internet trgovine i banke treba da se okrenu što više ovoj grupaciji, pre svega edukativno, ali i promotivno. Uglavnom, kao što to većina web profesionalaca procenjuje – vreme Interneta u Srbiji tek dolazi – a prave rezultate, bar po meni, treba očekivati tek za par godina.

Please follow and like us: